031-42499195-7

خط تولید رینگ ، باک و تانک باد

از دیگر تولیدات گروه صنعتی قدس نجف آباد می توان به رینگ سه تکه کامیون و همچنین مخازن سوخت گرد و چهارگوش و مخازن باد انواع خودروهای سنگین اشاره کرد ، که در مجموعه ای مجهز با استفاده از ربات های تمام اتوماتیک با مدیریت واحد در حال اجرا می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *