031-42499195-7

خدمات

سالن اتاق سازی

پس از تولید قطعات خودروهای سنگین و ارائه به بازارهای داخلی و خارجی و با توجه به افزایش روز افزون ...
ادامه مطلب

خط تولید رینگ ، باک و تانک باد

از دیگر تولیدات گروه صنعتی قدس نجف آباد می توان به رینگ سه تکه کامیون و همچنین مخازن سوخت گرد ...
ادامه مطلب

سالن مواد اولیه

مدیریت گروه صنعتی قدس با اعتقاد بر نقش حیاتی کیفیت در بقای کل مجموعه و کسب رضایت مشتری ، اقدام ...
ادامه مطلب